e-Dönüşümün Yaşamımıza Getirdikleri

e-Dönüşüm, e-Devlet, e-Türkiye, e-sistemler artık hayatımızın her alanına yerleşmiş durumda. e-sistemler tüm yaşamımızın elektronikleştiğinin bir göstergesi. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile hayatımızın tüm alanında daha hızlı, daha kolay, daha az maliyetle iş/işlem yapar hale geldik.  Teknoloji ve internet e-dönüşümün anahtarı oldu.

Küresel çapta uzun zamandır yer alan e-dönüşüm, Türkiye de de iş dünyasının fiziki ortamdan bilgisayar ortamına taşınması ile yeniden şekillenmeye başladı.

e-Dönüşüm aslında vizyonerlerin iş yaşamı felsefesidir. Teknoloji alanında yaşanan inovatif gelişmeler, yasal düzenlemeler, iş dünyasını yakından etkiliyor. Ofislerdeki dolaplara artık sığmayan kağıt evraklar arşivlerden de taşıyor. Tüm bunların dijitalleşmesine, kağıtlara yazıp yollamak yerine e-maille haberleşmeye hızla alıştık. e-Dönüşüm ,bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanların yaşamına daha fazla girerek, dijital dünyaya geçişi simgeliyor. 

 

e-Dönüşüm, iş dünyasında varlığını ve etkinliğini hissettiren dijital hayat felsefesidir.  Bu dijitalleşme iş dünyasında daha kolay ve hızlı süreç yönetimi sağlarken, bir yandan da zaman, iş gücü ve maliyet açılarından önemli tasarruflar sağlıyor. Otoritenin bu konuda hızla yaptığı ve yayınladığı yasal düzenlemeler ile sadece teknolojik kolaylık değil, hukuki kolaylıklar, avantajlar ve verimli sonuçlara ulaşmaktadır.

 

İş dünyasını geri dönülmez bir şekilde etkileyen, kolaylaştıran, hizmetleri farklı bir boyuta taşıyan yepyeni bir anlayış. Devlette artan elektronik kullanım ile özel sektör ve bireyler zorunlu olarak bu e-Dönüşümün bir parçası oluyor. Dünyada çoktan yayılmaya başlamış e-sistemler Türkiye de kullanım alanlarının çoğunlukla devlet çabasıyla arttırılması sebebiyle Türkiye?de de hızla gelişmektedir. Türkiye nin dijital yaşama geçmek için potansiyeli büyük. bu potansiyeli değerlendirmek de devlete düşüyor. Dijital yaşam herkese büyük fırsatlar sunuyor. Bu yolla Türkiye nin hedeflerine ulaşması çok daha kolay. Tek yapılması gereken devletin yasal düzenleme ve e-sistemleri kullanma çabalarının hızlanması ve yeniliklere açık Türk insanına e-dönüşüm için fırsat verilmesi.

 

Şirketlere zorunlu KEP( Kayıtlı e-Posta) adresi tanımlanması önemli bir aşamaydı. Şirketler bu KEP adresleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yazışmalarını KEP üzerinden yasal, kolay ve çok düşük maliyet ile BT güvenliği içinde yapıyor oldular. 2017 yılı içinde KEP adreslerinin tüm şirketler ve kamu kurumlarında  yaygın kullanılacağına kanat ediyorum. Özellikle bankacılık sistemi içinde 2016 yılı içinde kullanımda önemli adımlar atıldı. Kredi başvuruları da dahil olmak üzere birçok işlem KEP üzerinde yapılır hale geldi. 23/01/2004 tarihinde yayınlanan e-İmza Kanun undan bugüne kadar geçen 10 seneye rağmen pek fazla bir yol alındığı söylenemez. KEP ve e-İMZA odaların ve yasal düzenlemelerin (Gümrükçüler Odası, Ticaret Odaları vb?) baskısı ile şirketler almakta ve kullanmaktayken son yıllarda isteğe bağlı kullanımlarda artmıştır. Zorunlu olarak getirilen bu kullanımlar alışkanlıklara dönüşünce kullanım kolaylığıyla birleşip daha hızlı yaygınlaşmaya başlıyor.

 

Şirketler e-sistemleri etkin bir şekilde kullanarak süreçleri kolay ve hızlı yönetebilir,  zaman, iş gücü ve maliyet açılarından da önemli tasarruflar elde edebilirler. Yalnız bununla kalmayıp, dijitalleşerek sürdürülebilirliğe büyük katkı yapmış olunur. Ofislerimizde gerekli önlemleri alıp, bilinçli tüketimi sağlayarak e-dönüşümü yaygınlaştırıp Yeşil Ofise dönüşebiliriz.  
 

Virtual Arts Technology